ĐTNCSHCM xã Trúc Sơn phối hợp với CA xã ra quân thu dọn vệ sinh môi trường